Copyright

Op de teksten en foto’s die op deze website gepubliceerd staan, rust auteursrecht.

Alle teksten die op deze website gepubliceerd staan, zijn van mijn eigen hand (tenzij anders staat vermeld). De bronnen die ik geraadpleegd heb om tot dit eindresultaat te komen, vind je bij de Bronvermelding.
Het kost mij telkens uren en dagen opzoek-, denk-, schets- en schrijfwerk vooraleer er een nieuw item online gaat.  De teksten op deze website worden voortdurend aangepast als er nieuwe informatie of nieuwe bevindingen beschikbaar zijn. Het zomaar klakkeloos overnemen van mijn werk is dus hoogst onfatsoenlijk.

Verveelvoudiging en verspreiding  van teksten en foto’s zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Toestemming dient aangevraagd te worden bij Katrien Nauwelaerts.

This website and all of its components are provided under the terms of the creative commons public license. My work is registered and protected by copyright and other applicable law.
Any use of my website (https://borstvoeding.aardig.be) and all of its components, other than as authorized under this license or copyright law, is prohibited.