CONSULTATIE

Katrien Nauwelaerts

Internationaal erkend specialist borstvoeding en kindervoeding
Telefoon en Whatsapp 0474 03 65 02

Binnen de 24u een antwoord!
24u/24u en 7/7 dagen, ook in het weekend en op feestdagen!

lactatiekundige

Gespecialiseerd lactatiekundige IBCLC
Voedingskundige
Herboriste (kruidendeskundige)

Docent en internationaal spreker Lactatiekunde

Zegt je arts, specialist, vroedvrouw of je eigen lactatiekundige dat je niets meer kan verbeteren aan de borstvoeding, maar ervaar je toch problemen of twijfels? Neem dan contact met me op… Ik help je uit de nood!

borstvoeding aardig lactatiekundige

BorstvoedingIk probeer op één of twee consultaties je probleem of vraag op te lossen. Korte opvolging via mail of telefoon is inbegrepen in de prijs van het huisbezoek/consultatie.

Gelieve  bij aanvraag van een consultatie volgende gegevens door te geven: jouw voornaam en achternaam, je adres, je emailadres, je telefoonnummer en de naam en geboortedatum van je kindje(s).

borstvoeding afkolvenAnnulatie van afspraken tot maximum 24u voor de afspraak, enkel omwille van gewichtige redenen. Annulatiekosten 25 euro.

BTW BE 0693.843.968

Lidnummer Belgische Vereniging van Lactatiekundigen (BVL vzw) 00151

Lidnummer Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) en Elacta 83913

Erkenningsnummer International Board Certified Lactation Consultants (IBCLC) L-47264

Borstvoedingsconsulente sinds 2008
IBCLC – internationale erkenning met recertificering sinds 2013
Voedingsconsulente sinds 2014

International lecturer since 2015
Herboriste sinds 2017

Het lidmaatschap van de NVL is een waarborg dat de lactatiekundige IBCLC aan de internationale eisen van examinering en recertificering voldoet en dat de cliënt een beroep kan doen op een klachtencommissie.

Een lactatiekundige IBCLC heeft met succes het internationale examen afgelegd dat wordt opgesteld en afgenomen door de International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE). De IBLCE is sinds 1988 onafgebroken geaccrediteerd door het prestigieuze National Committee of Certifying Agencies (NCCA) in de Verenigde Staten.

Om tot het examen te worden toegelaten is een (para)medische vooropleiding op minimaal hogeschoolniveau vereist en een minimum van 90 uur specifiek lactatiekundig onderwijs. Daarnaast wordt een groot aantal uren praktijkervaring in het begeleiden van moeders bij borstvoeding gevraagd.

Een lactatiekundige IBCLC is verplicht om elke vijf jaar te hercertificeren door middel van een internationaal examen of door middel van het voorleggen van voldoende bijscholingsuren, aangevuld met klinische praktijkervaring en een certificaat van een recente EHBO/CPR-opleiding.

Privacybeleid Borstvoeding Aardig

Algemene Voorwaarden

Beroepsprofiel Lactatiekundige IBCLC

WHO-Code