Posts Tagged ‘vbn’

Wetgeving, aanbevelingen en organisatie van zuigelingen- en kindervoeding

dinsdag, februari 22nd, 2011

Wereldwijd
Nederland: organisaties
Nederland: wetgeving en aanbevelingen
België: organisaties
België: wetgeving en aanbevelingen
————————————————————
Wereldwijd

The International Baby Food Action Network (IBFAN): The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes

WereldGezondheidsOrganisatie (WHO): Evidence for the Ten Steps to Succesful Breastfeeding

Borstvoedingscijfers in Nederland en elders

Nederland: organisaties

Samenwerkende BorstvoedingsOrganisaties (SBO)

Vrijwilligersorganisaties, laktatiekundigen en informatiewebsites

Instellingen en organisaties die het Baby Friendly-label behaalden

Nederland: wetgeving en aanbevelingen

Voedsel- en WarenAutoriteit VWA (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie)

Warenwetbesluit Producten voor Bijzondere Voeding

Warenwetregeling Gebruik van Additieven

Voedingscentrum

België: organisaties

Gegevens van verenigingen, deskundigen en andere informatiebronnen over borstvoeding

België: wetgeving en aanbevelingen

Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Nationaal Voedings- en GezondheidsPlan (NVGP)

Koninklijk Besluit (KB) Betreffende Voedingsmiddelen Bestemd voor Bijzondere Voeding

Federaal BorstvoedingsComité (FBVC)

Voedingsinformatiecentrum

Europees actieplan (MAP) voor de promotie, de bescherming en de ondersteuning van borstvoeding

Baby Friendly Hospital Initiative, met een lijst van materniteiten die het BFHI-certificaat reeds ontvingen

Wegwijs in werk en ouderschap: Brochure borstvoeding en werken