Handicap

Zieke of gehandicapte baby

Syndroom van Down

Schisis

Pierre Robin Sequentie


Zieke of gehandicapte baby

Themanummer “Borstvoeding voor een zorgenkindje” (Vereniging Borstvoeding Natuurlijk)

Borstvoeding aan een zieke of gehandicapte baby (La Leche League)

BOSK. Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking

Ik hou van mijn mama!

Syndroom van Down

Borstvoeding aan een baby met Down-syndroom (La Leche League)

Brochure “Syndroom van Down” (La Leche League)

Stichting Down’s Syndroom (SDS)

Prelogopedie en Down-syndroom

Schisis

Borstvoeding aan een kind met schisis (Vereniging Borstvoeding Natuurlijk)

Borstvoeding aan een kind met schisis (Engelstalig, Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota)

Brochure “Borstvoeding en schisis” (Borstvoeding vzw)

Ervaringsverhaal over borstvoeding aan een kindje met een schisis (Vereniging Borstvoeding Natuurlijk)

Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen

BOSK, Landelijke werkgroep schisis

Nederlandse website over en door ouders van kinderen met een schisis

Borstvoeding in het ziekenhuis

Pierre Robin Sequentie

Borstvoeding geven aan een kind met Pierre Robin Sequence (Engelstalig, La Leche League)

BOSK, Landelijke werkgroep Pierre Robin

© 2011-2012